top of page

OPSTELLINGEN

Overtuigingen en onderliggende emoties sturen vaak je leven, bewust of onbewust. Hoe zou het zijn om je te bevrijden van deze beperkingen en vrij en liefdevol in het leven te staan? 

 

In groep of individueel stellen we in de ruimte op: jou, je Hoger Zelf en andere aspecten van jezelf, je familieleden of betrokkenen. Ook jouw vorige of toekomstige levens kunnen aan bod komen. In groep gebeurt dit met mensen die aanwezig zijn, individueel werken we met ‘ankers’ op de grond. 

 

Dan volgt waarnemen, de beweging volgen en laten ontvouwen, in het al-wetend veld van jouw energie en familie. 

 

Zien wat er niet gezien is geweest. Horen wat er gehoord had willen worden. Voelen wat er niet gevoeld is geweest. Uiten wat er ooit geuit had willen worden. Eren wat niet geëerd is geweest. 

 

Zo wordt het getransformeerd, met de liefdevolle hulp van jouw Bronverbinding en je eigen vermogen om te helen. . Het hoeft niet meer onderhuids om aandacht te vragen en je levenskracht te verstoren. 

 

Gestagneerde energie stroomt weer vrij. Een nieuwe kracht toont zich en een ruimer ‘Ik’ mag geleefd worden. 

‘We  incarnated into families that reflect back to us

 our core wounds and our core qualities.

 Honoring what is and what was in your family,

sets your unique powers and those of your family system free.’  

- Anna Verstreken -

PRAKTISCH

Een individuele opstelling duurt 2 uur – Investering:   € 130

Op dit moment geef ik enkel individuele opstellingen. 

bottom of page