top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, en ook het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Individuele en groepssessies:

 

Alle sessies zijn op afspraak, bij voorkeur te maken via de online boeking op de website: www.annaverstreken.be.

 

Een sessie annuleren gebeurt telefonisch of via email. Als de cliënt een afspraak minder dan 24u op voorhand annuleert of niet komt opdagen, wordt het volledige bedrag van de sessie, 70 euro, aangerekend. 

 

Een individuele sessie wordt contant of per overschrijving betaald.

Een groepssessie wordt contant betaald of per overschrijving, als bewijs van inschrijving. 

 

De client verklaart uitdrukkelijk sedert minstens een jaar niet in behandeling te zijn geweest bij een psychiater en vrij te zijn van het nemen van anti-psychotica en anti-depressiva.

 

Er wordt geen medisch advies gegeven tijdens de sessies. De sessies hebben een ondersteunende en aanvullende functie en vervangen geenzins medische, psychologische en/of psychiatrische behandelingen.  

 

De sessies zijn niet resultaat-gegarandeerd. Anna Verstreken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet slagen van een sessie. 

 

De client maakt uit vrije wil gebruikt van de diensten en is op elk moment zelf verantwoordelijk tijdens het volgen van een sessie die door de dienstverlener wordt georganiseerd. Bij eventuele schade, materieel of immaterieel, kan op geen enkele manier verhaal bij Anna Verstreken gehaald worden. 

 

Klachten kunnen binnen de 2 weken na de sessie per email of per post ingediend worden en zullen door Anna Verstreken naar redelijkheid en billijkheid in behandeling genomen worden. 

 

Op overeenkomsten tussen Anna Verstreken en de client waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. 

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijden aangepast worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Anna Verstreken zijn bevestigd. 

transformatiecoach - energetische meditaties - aura- en chakrahealing

bottom of page